Privaatsuspoliitika

Hoolitsedes selle eest, et meie käsutuses olevate isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt Euroopa Liidu ja Läti Vabariigi normatiivaktides sätestatud nõuetele ning hea tava juhistele, oleme välja töötanud oma ettevõtte privaatsuspoliitika.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda teavet klientide isikuandmete töötlemise oluliste aspektide kohta ning teavitada privaatsustavadest ja isikuandmete töötlemise põhimõtetest seoses www.ortomol.ee veebilehe ja teenustega. Andmetöötluse küsimustes suhtlemiseks kirjutage e-kiri aadressile: [email protected]


Millist teavet me kogume?

Kogume isikuandmeid, mille esitate meile vabatahtlikult e-posti, veebipõhiste küsimustike, ostuvormide ja muu otsesuhtluse kaudu.

Tellimuse esitamisel tuleb esitada oma eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, tarneaadress ja muud veebilehel www.ortomol.ee osutatavate teenuste osutamiseks vajalikud andmed.

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?

Võime kasutada kogutud isikuandmeid:

 • pakkuda teile soovitud teenuseid ja teavet,
 • töödelda tellimusi ja vormistada vajalikud dokumendid,
 • pakkuda teile tõhusat kliendituge,
 • aidata vältida ohte või pettusi,
 • saadab teile teabesõnumeid, kui olete sõnaselgelt nõustunud neid vastu võtma,
 • täitma õigustloovate aktide nõudeid,
 • Võime edastada teie teavet kolmandatele isikutele, et täita regulatiivseid nõudeid, teha koostööd reguleerivate asutustega, aidata ära hoida kuritegelikku tegevust ning kaitsta meie, teie ja teiste seaduslikke õigusi.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Teie isikuandmed on kättesaadavad piiratud arvule inimestele, ainult selleks volitatud isikutele.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni me neid vajame vastavalt nende hankimise eesmärgile ja nii nagu on lubatud või määratud normatiivaktide nõuetega.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille külastatavad veebisaidid salvestavad teie arvutisse. Neid kasutatakse veebisaidi toimimise tagamiseks, samuti veebisaidi omanikele teabe edastamiseks.

See veebisait võib seada järgmised küpsised:

 • Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised on vajalikud selleks, et saaksite veebisaidil navigeerida ja selle funktsioone kasutada. Ilma nende küpsisteta ei saa me pakkuda teie soovitud teenuseid, näiteks ostukorvi funktsioone.
 • Google Analyticsi küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse meie veebisaidi külastusstatistika saamiseks. Kasutame seda teavet veebisaidi toimivuse ja reklaamimise parandamiseks.
 • Sihitud reklaamitööriistade küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse reklaamide tõhususe suurendamiseks ja teile tõenäoliselt kõige rohkem huvi pakkuvate reklaamide kuvamiseks.
 • Kolmanda osapoole teenusepakkuja küpsised. Küpsiseid saavad määrata järgmised sellel veebisaidil kasutatavad kolmandate osapoolte teenused: Facebooki nupp "Meeldib", YouTube'i video, [muud teenused]. Mõnda neist küpsistest võidakse kasutada teie tegevuste jälgimiseks teistel veebisaitidel ja meil ei ole nende üle kontrolli, kuna neid küpsiseid meie veebisait ei määra.

Kuidas küpsistest loobuda?

Küpsiste saamisest loobumiseks võite kasutada enamiku brauserite pakutavat privaatset sirvimisrežiimi (privaatne aken, inkognito aken või InPrivate aken). Kõik privaatses sirvimisrežiimis loodud küpsised kustutatakse niipea, kui sulgete kõik brauseriaknad.

Sihitud reklaamide kuvamiseks vajaliku teabe kogumisest ja kasutamisest loobumiseks võite kasutada tasuta tööriistu: Your Online Choices või YourAdChoices.

Teie õigused seoses teie isikuandmetega

Kui olete EL GDPR-i alusel andmesubjekt (näiteks olete ELi kodanik ja esitate meile oma isikuandmed), on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • Õigus teabele juurde pääseda. Teil on õigus saada teavet selle kohta, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Teil on õigus saada tasuta koopia meie valduses olevatest isikuandmetest üldkasutatavas elektroonilises vormingus.
 • Õigus parandada. Teil on õigus lasta ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandada või täiendada.
 • Õigus "olla unustatud". Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja lasta oma isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutada niipea, kui andmed ei ole enam vajalikud teie taotletud teenuste osutamiseks ja õigustloovate aktide nõuete täitmiseks.
 • Õigus piirata töötlemist. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui esitate sellele vastuväite ja meil puudub seaduslik alus töötlemise jätkamiseks, kui vaidlustate andmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui te taotlete esitada, teostada või kaitsta juriidilisi nõudeid.
 • Õiged objektid. Teil on igal ajal õigus esitada andmete töötlemisele vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või töötlemiseks on vaieldamatult legitiimne alus.
 • Muud GDPR-i kohased õigused. Lisateabe saamiseks külastage ELi andmekaitse veebisaiti.

Andmetöötluse küsimustes suhtlemiseks kirjutage e-kiri aadressile [email protected]